Tájékoztatás – aktuális intézkedések

A járványügyi helyzettel összefüggésben kihirdetett korlátozásokhoz kapcsolódóan, az SZFHÁT/36453/2021-ITM sz. egyedi miniszteri határozat alapján, az alábbi veszélyhelyzeti intézkedésekre kerül sor a szakképző intézményekben:

A szakképzésben 2021. március 8-tól 2021. április 7-ig a közismereti és szakmai oktatás kizárólag on-line módon, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

A szakképző intézményben a szakmai gyakorlati oktatás – a szakma jellegétől és a szükséges eszközöktől függően – digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kerül teljesítésre.

A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló, képzésben részt vevő személy esetén a duális képzőhely – szükség esetén a szakképző intézmény bevonásával – a szakirányú oktatást az előbb felsoroltak figyelembe vételével szervezi meg.

Az érettségi vizsgára, illetve szakmai vizsgára készülő tanulók számára online konzultáció lehetősége is biztosított.

A megjelölt időszakban ágazati alapvizsga nem szervezhető.

A kollégiumok a megjelölt időszakban zárva tartanak.

A tanulók és szülők, képzésben részt vevők informálása továbbra is elsősorban a KRÉTA rendszeren keresztül történik, de a tanulócsoportokkal, osztályokkal az eddig használt egyéb digitális platformok segítségével is működik a kapcsolattartás, elsősorban az osztályfőnökökön keresztül.

Köszönjük együttműködésüket! Vigyázzanak Magukra! Vigyázzunk Egymásra!