Érettségi és szakmai vizsgák

A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról alapján,

az  érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a  Vizsgaszabályzat 31.  § (4)  bekezdése szerinti gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a vizsgaidőszakban, 2021. május–júniusban nem kerülnek megszervezésre.

Meg kell szervezni a  középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.

Ha a  vizsgázó az  igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján

a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,

b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,

c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,

d) a Vizsgaszabályzat 45.  § (5)  bekezdés a)  pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga[1]egyenértékűséget kíván szerezni, vagy

e) a Vizsgaszabályzat 54.  § (5)  bekezdés a)  pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni,

akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.

Az  érettségi vizsga előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, a  vizsgázók teljesítményének értékelése, valamint az  érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenység során történő kapcsolattartás – e  rendelet eltérő rendelkezése hiányában – elektronikus úton valósul meg.

Az  érettségi vizsgák lebonyolítása során figyelemmel kell lenni az  egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó, a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi intézkedésekre.

Egyazon helyiségben az írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

Előzetes tájékoztatás a szakmai vizsgákról: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tervei szerint, a technikumokban és szakképző iskolákban a komplex szakmai vizsgák írásbeli részét az írásbeli érettségi vizsgákat követő időszakban, májusban szervezhetik majd meg az intézmények. A szakképzés lényegét jelentő gyakorlati vizsgákat az iskolák az általuk meghatározott időpontban tarthatják meg. A vizsgákat az érettségikhez hasonlóan, a tavaly bevált megoldásnak megfelelően kis létszámmal, az előírt védőtávolság biztosításával, az óvintézkedések betartásával kell lebonyolítani.