Gyakornoki program

 

Magyarország Kormánya az Európai Unióval együttműködve, az Ifjúsági Garancia Rendszerbe ágyazva átfogó programot hirdetett a hazai, 25 év alatti, szakképzett fiatalok foglalkoztatásának, a pályakezdők munkához jutásának és munkatapasztalat-szerzésének támogatására. A vállalkozások számára a GINOP-5.2.4-16 pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése bér- és járuléktámogatás nyújtása formájában. A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások keretében a szakképzési centrumok valósítják meg a támogatott gyakornoki foglalkoztatás ismertségének és a programba történő bekapcsolódás lehetőségének minél szélesebb körű elterjesztését.

Gyakornoki Program – támogató szolgáltatások című kiemelt projekt

A fiatalok munkaerő-piaci részvétele és foglalkoztatása szempontjából Magyarország jelentősen elmarad az uniós átlagtól, ezért szükséges a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése is, ösztönözve a vállalatokat gyakornoki helyek kialakítására, ahol a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

A GINOP-5.2.4-16 program bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan, lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására, valamint szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is. A vállalkozások számára a pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése.

A fiatalok munkaerő-piaci részvétele és foglalkoztatása szempontjából Magyarország jelentősen elmarad az uniós átlagtól, ezért szükséges a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése is, ösztönözve a vállalatokat gyakornoki helyek kialakítására, ahol a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

A GINOP-5.2.4-16 program bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan, lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására, valamint szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is. A vállalkozások számára a pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése.
A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások kiemelt projekt feladata, hogy a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című projekt keretében támogatott gyakornoki foglalkoztatás ismertségét minél szélesebb körben elterjessze, segítse a fiatalok munkaerő-piaci integrációját, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk. A projekt keretében 6 szakképzési centrum konzorciuma, valamint a hozzájuk tartozó partner szakképzési centrumok valósítják meg a támogatott gyakornoki foglalkoztatás ismertségének és a programba történő bekapcsolódás lehetőségének minél szélesebb körű elterjesztését.

A projekt megfogalmazott célkitűzései a következők:

 

  • A szakképzési centrumokon keresztül a GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program ismertségének minél szélesebb körű elterjesztése a fiatalok és a gazdálkodó szervezetek körében.
  • A fiatalok és a gazdálkodó szervezetek bevonása a Gyakornoki programba, a gyakornoki foglakoztatás támogatása a szakképzési centrumokon keresztül.
  • Az európai uniós ajánlásokkal és a hazai szakpolitikai törekvéssel összhangban hozzájáruljon a fiatalok foglalkoztatásának növeléséhez, a fiatalok, szakképzési centrumok és gazdálkodó szervezetek közötti kapcsolatok és együttműködések kiépítéséhez.
  • A szakképzési centrumok a program megvalósítása során olyan komplex információs és szakmai tanácsadási tevékenységet végezzenek a gyakornokok, vállalati gyakornoki kapcsolattartók, a gyakornokok foglalkoztatását biztosító gazdálkodó szervezetek számára, amely a gazdálkodó szervezetek igényeihez igazodóan a gyakornokok minél hatékonyabb felkészítését szolgálja a munkahelyi beilleszkedésük érdekében.
  • A fiatal munkavállaló gyakornoki programjának teljes időszaka alatt történő követésével, a vállalkozói gyakornoki kapcsolattartók gyakornokokat támogató tevékenységével, valamint a gazdálkodó szervezetek igényeinek, tapasztalatainak a megismerésével és szakképzési centrumok felé történő közvetlen visszacsatolásával egy rugalmas támogató rendszert működtessen és a gyakorlati ismeretekkel felvértezett fiatalok vállalkozások felé történő közvetítését valósítja meg.

 Kapcsolat

GINOP-5.2.5 Gyakornoki Program
Támogató Szolgálatások

Nyugat-Dunántúl Régió
Győr-Moson-Sopron megye
SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Telefon: 06 99/311-916
E- mail: info@soproniszc.hu

Postacím: 9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

 

További információ
https://gyakornok.info.hu/