A programról

 

 

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 – „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” programban való részvétel feltételeiről
A pályázat célja: a 25 év alatt write my paper online szakképzett fiatalok gyakornoki foglalkoztatásának támogatásával a pályakezdők munkához jutásának, és munkatapasztalat-szerzésének támogatása min. 9 hónapig bértámogatással és min. 4,5 hónapig továbbfoglalkoztatással.

A pályázatokat a vállalkozók 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között nyújthatják be, a foglalkoztatás legkésőbb 2019. november 30-ig tarthat.
Az 1 főre jutó munka-bértámogatás aproblem solution speech examples mindenkori garantált bérminimum összege (ez 2016-ban bruttó 129.000 Ft), maximum bruttó 200.000 Ft, és a munkabér a továbbfoglalkoztatási időszak alatt sem csökkenhet.
A leendő gyakornok akkor alkalmas, ha

 • a munkaviszony megkezdésekor 25 évnél fiatalabb,
 • az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítése van, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket, vagyis nem lehet felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítésű,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem tanul, és nem is dolgozik,
 • nincs felsőfokú végzettsége vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettsége,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban,
 • a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben – a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően – igazoltan regisztrált. (A regisztráció alátámasztására a Járási Hivatal által kiadott Igazolás szolgál.)

 

A gyakornokok foglalkoztatásának feltételei:

 • A foglalkoztatás formája csak munkaviszony lehet, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztrációjának. Támogatást lehet igényelni olyan munkaviszonyra is, amelynek kezdete legfeljebb 30 nappal előzi meg a támogatási kérelem benyújtását
 • A projekt teljes időtartamára (min. 9 hónap + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidőre kell munkaviszonyt létesíteni.
 • A munkaszerződésben rögzíteni kell a munkáltatónak és a gyakornok(ok)nak a támogatott projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket.
 • A munkaszerződésben is fel kell tüntetni a támogatott projekthez kapcsolódó kötelességeket: a 9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése és együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval.
 • Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, pl. lakcímváltozás (azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti ok) miatt munkáltatói azonnali hatályú felmondással, vagy munkavállalói felmondással szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható.
 • A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban (min. 4,5 hónap) a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére, vagyis a foglalkoztatás ideje alatt (min. 9 + 4,5 hónap) a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető.

 

Kizáró okok:

 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.

 

Területi korlátozás:

 • A megvalósítási helyszín Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókban lehet.
 • A Közép-magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező gyakornok bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik az előbb felsorolt régiók egyikében.

 

Elérhetőség

9400 Sopron, Virágoskert utca 7.

info@soproniszc.hu

 

További információ
https://gyakornok.info.hu/