KEHOP-5.2.2-16-2016-00064 A Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítése

Szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00064

Pályázó neve: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás összege: 150 000 000 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.08.23.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.05.31.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2018.06.30.

A projekt részletes szakmai tartalma:

A beruházás közvetlen célja a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskola épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V.24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.