Tájékoztató az érettségi vizsgákról

Tisztelt Szülők! Kedves Végzős Diákok!

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban szeretnénk néhány fontos információt megosztani Önökkel/Veletek:

A Kormány 2020. április 16-án döntött arról, hogy a 2019/2020-as tanévben a járványhelyzetre való tekintettel megváltoztatja a közép- és emeltszintű érettségi vizsgák rendjét.

 • Csak a rendes érettségire jelentkezett tanulók tehetnek érettségi vizsgát, tehát előrehozott vizsgára a tavaszi vizsgaidőszakban nincs lehetőség.
 • Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha a rendelet ettől eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.
 • Középszintű szóbeli vizsga azon tárgyakból kerül megszervezésre, amelyek csak szóbeli vizsgarésszel rendelkeznek.
 • Szóbeli vizsga továbbá azon tanulóknak kerül megszervezésre, akik a szakértői bizottság szakvéleménye alapján mentesülnek az írásbeli, vagy gyakorlati vizsgák alól. Ebben az esetben a tanulók csak 1 tételt húznak az adott tárgyból.
 • Testnevelés tárgyból csak szóbeli vizsga kerül megszervezésre!
 • Azok a vizsgázók, akik az írásbeli vizsgán 12-24 %-ot értek el, természetesen szóbeli vizsgát tehetnek az adott tárgyból (ez minden tantárgy esetében érvényes!).
 • Azok a végzős tanulók, akik estlegesen nem tudják befejezni a 12. évfolyamot (valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak), vizsgázhatnak azokból a tantárgyakból, amelyekből teljesítették a vizsgára bocsátás feltételeit.
 • A Vizsgaszabályzattól eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani, tehát szóbeli nélkül lehet megszerezni a teljes értékű nyelvvizsgát, ez természetesen csak az emeltszintű idegennyelvi érettségi esetén értendő.

Az érettségi vizsgajelentkezésekre vonatkozó szabályok:

 • A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy
  • a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál kérelmezi,
  • a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,
  • a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.
 • A kérelmet az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető formanyomtatványon, a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez elektronikus úton, az iskola email címére nyújthatja be 2020. április 21-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

Az érettségi vizsga lebonyolítására vonatkozó tájékoztatás:

 • Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.
 • Az írásbeli vizsgák beosztásáról emelt és középszinten egy későbbi tájékoztató levélben fogjuk értesíteni a jelentkezőket.
 • Az írásbeli vizsgán szájmaszk használata ajánlott, de nem kötelező! Akinek nincs sajátja, amennyiben igényli, biztosítunk maszkot a számára.
 • A terembeosztásnál a távolságtartási szabályt biztosítani fogjuk, ezért egy teremben maximum 10 fő vizsgázik majd.
 • Az írásbeli dolgozatok megtekintésére 2020. május 27-28-án kerül sor, az észrevételek benyújtásának határideje 2020. június 02., 16 óra.
 • A szóbeli vizsgák megszervezése új időpontban fog történni, amelyről szintén a későbbi tájékoztató levélben értesítjük Önöket/Benneteket.

Amennyiben a fentiekkel, vagy az érettségi vizsgákkal kapcsolatban kérdésük lenne, kérjük, hogy elektronikus úton, vagy telefonon az osztályfőnököt, vagy az iskola által megadott kapcsolattartót keressék.

Együttműködésüket köszönjük! További eredményes felkészülést kívánunk!

Sopron, 2020. április 17.

Kuntár Csaba főigazgató

Králik Tibor kancellár